Ved å handle her mogleggjer du artisten sitt arbeid samtidig som at du får vere blant dei fyrste som frontar ei rekkje nynorske dikt og tekstar